2019-01-23
Dagens namn: Frej
Freja

ARBOGA BÅTKLUBB
Box 173
732 23 ARBOGA


E-post till Arboga Båtklubb

Startsida
 
 ÅRSPROGRAMMET 2018
 Arboga Båtklubb
 ÅRSMÖTESPROTOKOLL
 VERKSTADEN - bokning
 BLI MEDLEM
 BLANKETTER
 STADGAR
 AVGIFTER
 BRYGG-o VARVSREGLER
 STYRELSEN
 VARVET
 BÅTLÄNKAR

 Fotoalbum
 Gästbok

 
Sök inom hemsidan
Besöksräknare: 299386
Information om cookies

Vädret Arboga

ÅRSMÖTE
GLÖM INTE ÅRSMÖTET !!!
Vi träffas för årsmötesförhandlingar LÖRDAGEN DEN 26 januari kl 10 i klubbstugan.

Förutom sedvanliga förhandlingar, skall vi också ta beslut om eventuella förändringar av våra regler och stadgar samt vissa justeringar av avgifter.

Planerar du att skriva en motion till mötet?
Tänk då på att vår ordförande Tomas Nordman skall ha den senast en vecka före. Motionen kan skickas till Tomas på hans mailadress: 058915350@telia.com.

MILJÖARBETE
Status på klubbens miljöarbete

Som alla vet så måste vi följa Sveriges miljölagar. Vi inte får förorena mark eller vatten! Det innebär att i Mälaren är det förbjudet att använda biocidfärg (giftfärg) som skydd mot beväxning på båtbottnen.

2 maj 2018 kom miljö- och hälsoskyddsinspektör Jonas Liljesvan till ABK och gjorde en miljöinspektion. Han upptäckte att vi har brister. Bristerna kunde delas in ”regler och rutiner” samt bottenfärg.
Jonas Liljesvan, som är miljö- och hälsoskyddsinspektör i Arboga och Kungsör, gjorde miljöinspektion hos ABK, KMBK och KSS. Alla tre klubbarna hade samma brister! I juni 2018 skapade vi en arbetsgrupp med deltagare från alla 3 klubbarna.

För att åtgärda ”regler och rutiner” skapade vi tre miljöregler: avfallshantering, kemikalier samt underhåll av båtar. Regelförslag som kommande årsmöte skall ta ställning till. De antagna reglerna kommer att finnas på vår hemsida tillsammans med våra uppdaterade stadgar och brygg och varvsregler.
Det som står i dessa regler är inte svårt att följa.

Största bristerna har vi i vår hanteringen av kemikalier. För att förhindra risk för att förorena marken skall alla kärl ha en ”invallning”. Burkar, dunkar måste stå i plastbackar eller något annat som fångar upp läckage.

Båtar i Mälaren inte får vara målade med biocidfärg och måste saneras. Hur detta skall gå till är just nu okänt. Många äldre båtar kan ha extremt giftiga färger (TBT) - farliga både för den som sanerar och omgivningen.
Vårt mål är att alla båtar som ligger vid klubbens bryggor eller som bottentvättas på vårt område skall vara sanerade inom några år.

Första delmålet är att under våren få fram vilka båtar som är aktuella för saneras men också bjuda in till en informationskväll.

Eftersom i stort sett alla berörda båtar ligger på klubbens område så är det enkelt att göra en mätning på båtarna med en så kallad XRF-mätning. Offererat pris för en mätning är ca 450 kr/båt. Klubben har skickat in en Lova ansökan om bidrag till denna kostnad.

Jonas Liljesvan har meddelat att han kommer att göra förnyade inspektioner under 2019 och 2020.

SENASTE STYRELSEMÖTET
Styrelsemöte 2019-01-02

Närvarande:
Tomas Nordman Ordförande Per Forsberg Vice ordf. Fredrik Luthman Sekreterare Lennart Johansson Kassör Anders Birgersson Varvsansvarig Torbjörn Jonsson Bryggansvarig Dag Löfgren Suppleant Bernt Andersson Suppleant Göran Hagström Suppleant Jörgen Älvenstrand Fastighetsansvarig
Frånvarande: Henry Edin Webbansvarig

§ 1 Mötets öppnande
Kvällens möte öppnades och leddes av ordförande Tomas Nordman.

§ 2 Dagordning
Dagordningen lästes upp och godkändes av mötet.

§ 3 ABK ekonomi
Kassören Lennart Johansson redovisade ABK:s ekonomiska läge. Klubben har i dagsläget ca 100.000: - i kassan. Genomgång av budget och avgifter för 2019 , dessa kommer att presenteras på årsmötet.

§ 4 Medlemsförändringar
Styrelsen beslutade att avslå en ny medlemsansökan.

§ 5 Miljöinspektion
Klubben måste skapa ett egenkontrollprogram för miljöarbetet, detta kommer att göras tillsammans med KMBK och KSS. På årsmötet kommer det att redovisas vad som behöver göras. Klubben behöver också en miljögrupp som kan jobba vidare med detta arbete, frivilliga sökes.

§ 6 Kranprojektet
Genomgång av status i projektet, detta kommer att redovisas på årsmötet.

§ 7 Stadgar
Genomgång av uppdateringar i stadgar samt brygg och varvsregler.

§ 8 Övriga frågor
• Försäljning av gamla lyftutrustningen från kranen.
• Förtäring på årsmötet, macka, kaffe, vatten och lättöl.
• Hemsidan behöver uppdateras, utredning kring detta pågår. Vi kommer också att följa upp hur KSS går vidare med sin uppdatering.
• Gamla fjärrvärmerören skänks till KMBK.

§ 9 Nästa möte
Nästa möte som är ett årsmöte infaller lördagen den 26/1 i klubbstugan kl. 10,00

§ 10 mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet.

Ordförande Sekreterare Tomas Nordman Fredrik Luthman

ANTECKNINGAR FRÅN MEDLEMSMÖTE
Medlemsmöte 2018-12-04

Närvarande Tomas Nordman Ordförande
Per Forsberg Vice ordförande
Lennart Johansson Kassör
Anders Birgersson Varvsansvarig
Torbjörn Jonsson Bryggansvarig
Jörgen Älvenstrand Fastighetsansvarig
Henry Edin Webbansvarig
Dag Lövgren Suppleant
Helge Andersson Valberedningen
Kent Gustavsson Valberedningen
Eva Winlöv Valberedningen

Frånvarande Göran Hagström Suppleant , Bernt Andersson Suppleant

§ 1 Mötets öppnade
Årets sista Medlemsmöte öppnades och leddes av Ordförande Tomas Nordman
som önskade alla välkomna.

§ 2 Dagordning
Dagordningen godkändes av mötet.

§ 3 ABK ekonomi
Kassören Lennart Johansson redovisade ABK:s ekonomiska läge.
Ekonomin ser bra ut men alla kostnader är ännu inte redovisade ,
vissa kundfordringar kvarstår.

§ 4 Medlems förändringar
Ingen förändring av medlemsantalet har skett ( 172 st. 20/10 -18)

§ 5 Stadgar och Regler
Lennart Johansson gick igenom förslag på tillägg i Stadgarna och nya Miljöregler för
medlemmarna att ta ställning till på Årsmötet pga krav från Kommunens miljöinspektör.

§ 6 Kran projektet
Anders Birgersson redogjorde för nuvarande läget på kranprojektet som fortskrider.

§ 7 Miljö
Alla medlemmar bör kolla över sin förvaring av miljöfarliga produkter , ska vara invallade
Ex. I plastbalja - (några finns att få på båtklubben av Kent Gustavsson)

§ 8 Övriga Frågor
1. Ulf Hallberg berättade att Köpings Seglarklubb har skaffat hjärtstartare och han föreslår att
ABK också införskaffar en.
2. Anders Birgersson påpekade att Brandskyddsvagnen ska kompletteras upp med
Förbrukade artiklar.
3. Medlemmarna önskade återinföra en Klubbmästare / Festkommité

§ 9 Mötet avslutades kl. 19.45 och Nästa möte äger rum den 2/1 2019.

EFTERLYSNING TORSÖ 560
Klubben har fått en förfrågan från Pär Gustafsson i Karlstad om medhjälp att spana efter rubricerad båt som tydligen har varit i Arboga.

Jag citerar hans önskemål.

"Jag håller på att försöka leta upp den Torsöbåt som min morfar en gång byggde en träöverbyggnad i ek med rutor på .
Den såldes i mitten på åttiotalet från Kristinehamn men sågs senast på blocket för ett par år sedan. Då i Arboga. Det är ju ett rejält långskott såklart och den kan ju vara såld långt bort nu, men jag undrar ändå om någon i er båtklubb möjligen kan ha någon ledtråd i min jakt. Skulle betyda väldigt mycket om det gick att hitta och ev köpa tillbaka båten, så jag är tacksam all hjälp".
Mvh
Pär Gustafsson, Karlstad
par.gustafsson73@gmail.com

BÅTPLATS A5 (I PLÅTHUSET) TILL SALU
Jag är intresserad av att sälja ovanstående båtplats. Uppställningsyta 10*4 m. Porthöjd 4 m.
Pris Kr 25000
Vid ev köp krävs att köparen är eller blir medlem i Arboga Båtklubb.

Henry Edin tel 0708877757

ELFÖRBRUKNING
Inför vinteruppläggningen vill styrelsen påminna om reglerna för elförbrukning. I avgiften för vinteruppläggning ingår kostnaden för el till laddning, handverktyg och tillfällig uppvärmning när man är i båten och jobbar. För övrig elförbrukning ska klubbens elmätare kopplas in. Kontakta slipchefen Anders Birgersson för inkoppling av elmätaren.
Tel nr 070-1522244

DU MÅSTE UPPVISA EN FÖRSÄKRINGSKOPIA!!!
Båtar, husvagnar, husbilar och andra fordon som förvaras på vårt område måste
vara försäkrade.

Vid sjö- och torrsättning kontrolleras båtens försäkring av slippersonalen.

För övriga fordon och båtar som inte sjösätts anmodas ägaren att skicka in kopia på försäkringsbeskedet till styrelsen – senast 23/6 2016 till: Arboga Båtklubb
Box 173, 73223 Arboga
e-mail
058915350@telia.com

RABATT HOS SAMUELSSONS FÄRG!
Sponsringsavtal har träffats med ”Samuelssons Färg & Designhus”. Rabatter
gäller för Internationals båtfärger, extrapriser och dito på lim, verktyg och
förtunningar. Rabattlista finns anslaget i klubbstugan.

Namn måste anges för att
erhålla rabatt. Samuelssons färg har fått medlemslista.

Hemsidan gjord av Joakim Bodin, joakim@seawalker.se Upphovsrättslagen gäller!