2018-11-20
Dagens namn: Marina
Pontus

ARBOGA BÅTKLUBB
Box 173
732 23 ARBOGA


E-post till Arboga Båtklubb

Startsida
 
 ÅRSPROGRAMMET 2018
 Arboga Båtklubb
 ÅRSMÖTESPROTOKOLL
 VERKSTADEN - bokning
 BLI MEDLEM
 BLANKETTER
 STADGAR
 AVGIFTER
 BRYGG-o VARVSREGLER
 STYRELSEN
 VARVET
 BÅTLÄNKAR

 Fotoalbum
 Gästbok

 
Sök inom hemsidan
Besöksräknare: 290969
Information om cookies

Vädret Arboga


MEDLEMSMÖTE
Nästa styrelsemöte som också är medlemsmöte är den 4/12 kl 19.00. Kaffe och mingel som vanligt från 18.30.
Välkomna !

EFTERLYSNING TORSÖ 560
Klubben har fått en förfrågan från Pär Gustafsson i Karlstad om medhjälp att spana efter rubricerad båt som tydligen har varit i Arboga.

Jag citerar hans önskemål.

"Jag håller på att försöka leta upp den Torsöbåt som min morfar en gång byggde en träöverbyggnad i ek med rutor på .
Den såldes i mitten på åttiotalet från Kristinehamn men sågs senast på blocket för ett par år sedan. Då i Arboga. Det är ju ett rejält långskott såklart och den kan ju vara såld långt bort nu, men jag undrar ändå om någon i er båtklubb möjligen kan ha någon ledtråd i min jakt. Skulle betyda väldigt mycket om det gick att hitta och ev köpa tillbaka båten, så jag är tacksam all hjälp".
Mvh
Pär Gustafsson, Karlstad
par.gustafsson73@gmail.com

BÅTPLATS A5 (I PLÅTHUSET) TILL SALU
Jag är intresserad av att sälja ovanstående båtplats. Uppställningsyta 10*4 m. Porthöjd 4 m.
Pris Kr 25000
Vid ev köp krävs att köparen är eller blir medlem i Arboga Båtklubb.

Henry Edin tel 0708877757

SENASTE STYRELSEMÖTET 2018-11-06
Styrelsemöte 2018-11-06

Närvarande: Per Forsberg Vice ordf.
Fredrik Luthman Sekreterare
Lennart Johansson Kassör
Anders Birgersson Varvsansvarig
Torbjörn Jonsson Bryggansvarig
Dag Löfgren Suppleant
Bernt Andersson Suppleant

Övriga kallade: Henry Edin Webbansvarig

Frånvarande: Göran Hagström Suppleant, Jörgen Älvenstrand Fastighetsansvarig
Tomas Nordman Ordförande

§ 1 Mötets öppnande
Kvällens möte öppnades och leddes av vice ordförande Per Forsberg.

§ 2 Dagordning
Dagordningen lästes upp och godkändes av mötet.

§ 3 ABK ekonomi
Kassören Lennart Johansson redovisade ABK:s ekonomiska läge.
Ekonomin i stort ser bra ut men alla kostnader för kranprojektet var inte redovisade vid mötet.
Vissa kundfordringar kvarstår.

§ 4 Medlems förändringar
Inget nytt sedan senaste mötet.

§ 5 Miljöinspektion
Nya dokument som hanterar miljö och andra risker inom båtklubben kommer att upprättas.
Dessa dokument kommer att skickas ut till medlemmarna så att dessa kan antas på årsmötet.
Se också till att införskaffa kärl för förvaring av kemikalier.

§ 6 Kranprojektet
Just nu sker demontering av gammal utrustning för att ge plats till ny.
Svetsning och elarbeten pågår, lyftoken är provbelastade, godkända och det som återstår är att dessa ska målas.

§ 7 Övriga frågor
• Styrelsen beslutade att lämna dispens för ytterligare en sommaravgift.
• Hur blir det med husvagnar/husbilar i båtporten? Förslag till stadgeändring som reglerar detta redovisas på medlemsmötet.

§ 8 Nästa möte
Nästa möte som är ett medlemsmöte infaller tisdagen den 4/12 i klubbstugan kl. 19.00

§ 9 Mötets avslut
Ordförande avslutade mötetOrdförande Sekreterare
Per Forsberg Fredrik Luthman

ELFÖRBRUKNING
Inför vinteruppläggningen vill styrelsen påminna om reglerna för elförbrukning. I avgiften för vinteruppläggning ingår kostnaden för el till laddning, handverktyg och tillfällig uppvärmning när man är i båten och jobbar. För övrig elförbrukning ska klubbens elmätare kopplas in. Kontakta slipchefen Anders Birgersson för inkoppling av elmätaren.
Tel nr 070-1522244

FRÅN WEBMASTER
Det har väl inte undgått någon läsare av ABK,s hemsida att det har rått en viss "bildtorka". Orsaken är att undertecknads bildhantering inte har varit helt kompatibel med hemsidan. En ny hemsida är under konstruktion där bildhanteringen blir lite enklare. När den är sjösatt inom relativt snar framtid ska förhoppningsvis bildvisningarna bli mer frekventa.

BÅTSKROTNING
Havs och Vattenmyndigheten ger bidrag för skrotning av båtar upp till 3 ton. Bidraget gör att själva skrotningsavgiften är gratis. Dock får båtägaren bekosta transport till aktuell mottagningsplats samt eventuell sanering. Bidraget gäller till 31/12 -18 eller så länge pengarna räcker. Så har man en båt i skrotningsskick kan det vara ide att passa på.
För mer detaljerad information sök på "Båtskroten.se"

DU MÅSTE UPPVISA EN FÖRSÄKRINGSKOPIA!!!
Båtar, husvagnar, husbilar och andra fordon som förvaras på vårt område måste
vara försäkrade.

Vid sjö- och torrsättning kontrolleras båtens försäkring av slippersonalen.

För övriga fordon och båtar som inte sjösätts anmodas ägaren att skicka in kopia på försäkringsbeskedet till styrelsen – senast 23/6 2016 till: Arboga Båtklubb
Box 173, 73223 Arboga
e-mail
058915350@telia.com

RABATT HOS SAMUELSSONS FÄRG!
Sponsringsavtal har träffats med ”Samuelssons Färg & Designhus”. Rabatter
gäller för Internationals båtfärger, extrapriser och dito på lim, verktyg och
förtunningar. Rabattlista finns anslaget i klubbstugan.

Namn måste anges för att
erhålla rabatt. Samuelssons färg har fått medlemslista.

Hemsidan gjord av Joakim Bodin, joakim@seawalker.se Upphovsrättslagen gäller!