2019-05-20
Dagens namn: Carola
Karolina

ARBOGA BÅTKLUBB
Box 173
732 23 ARBOGA


E-post till Arboga Båtklubb

Startsida
 
 ÅRSPROGRAMMET 2019
 Arboga Båtklubb
 ÅRSMÖTESPROTOKOLL
 VERKSTADEN - bokning
 BLI MEDLEM
 BLANKETTER
 STADGAR OCH REGLER
 AVGIFTER
 STYRELSEN
 VARVET
 BÅTLÄNKAR

 Fotoalbum
 Gästbok

 
Sök inom hemsidan
Besöksräknare: 320109
Information om cookies

Vädret Arboga

SJÖSÄTTNINGSDAGAR 2019
Ordinarie sjösättningsdagar 2019 blir:

24/4
4/5
18/5
25/5

Alla dagar med början kl 08.00
Listor för tecknande av av sjösättningstid finns anslagna i fikarummet i klubbstugan.

Ev extra sjösättning enl överenskommelse med Anders Birgersson tel 070-1522244.
Sjösättning på icke ordinarie tid till en kostnad Kr 1000
Eventuella andra frågor rörande sjösättning besvaras också av Anders

Vid sjösättningen måste försäkringsbevis uppvisas

STYRELSEMÖTE 19-05-07
Styrelsemöte 2019-05-07


Närvarande:
Tomas Nordman Ordförande
Per Forsberg Vice ordf.
Fredrik Luthman Sekreterare
Lennart Johansson Kassör
Anders Birgersson Varvsansvarig
Dag Löfgren Suppleant
Frånvarande: Johan Engström, Bryggansvarig, Bernt Andersson, Miljöombud,
Göran Hagström, Suppleant, och Henry Edin Webbansvarig


§ 1 Mötets öppnande
Kvällens möte öppnades och leddes av ordförande Tomas Nordman.


§ 2 Dagordning
Dagordningen lästes upp och godkändes av mötet.


§ 3 ABK ekonomi
Ekonomin i klubben är god vilket gör att vi kan uppdatera elen till kranen.
Styrelsen beslutade att fortsätta arbetet med investeringen för att säkra strömförsörjningen till
kranen.


§ 4 Medlemsförändringar
Inga förändringar sedan förra mötet.


§ 5 Miljöinspektion
Ny miljörond kommer att genomföras efter sista ordinarie sjösättning.


§ 6 Kranprojektet
Kranen har använts vid två sjösättningar, små justeringar behöver dock göras för att allt ska
fungera optimalt.


§ 7 Stadgar
Inget nytt ang. stadgar

§ 8 Övriga frågor
• Grind med lås kommer att monteras på stadsbryggan.
• Klubben har fått pengar till en hjärtstartare
• Klubben behöver köpa in förlängningsgaffalar till lastmaskinen.
• Fenderstödet på varvsbryggan, arbetet med detta behöver slutföras.
• Klubbens hemsidesansvarige vill avsluta sitt uppdrag, klubben behöver därför en frivillig.
• Stugansvarig saknas, frivillig önskas.
• Åkgräsklipparen är trasig, klubben behöver en ”ny”, är det någon som har en över?


§ 9 Nästa möte
Nästa möte som är ett styrelsemöte infaller den 3/9.


§ 10 mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet.


Ordförande Sekreterare
Tomas Nordman Fredrik Luthman

OM BOTTENFÄRG
Hej alla ABK

Som ni alla vet måste vi nu börja följa alla miljölagar och -regler.

När det gäller bottenfärger gäller följande:

Ingen färgborttagning innan vi utrett hur det skall gå till.

Ingen ny bottenmålning under 2019.

Övrig info:

Vi har sökt LOVA bidrag för färgmätning på våra båtar. Svar hoppas vi kommer under februari och därefter kan vi boka mätningen som måste ske innan vi sjösätter. Därefter kan arbeta vidare med hur vi skall gå vidare med arbetet på våra båtbottnar. Gå gärna in på Torshälla Segelsällskaps hemsida http://www.torshallasegelsallskap.se/ (flik miljöarbete) och läs om den mätning som de gjort.

Under slutet mars planerar vi ett större medlemsmöte i Kungsör för medlemmarna i ABK, KMBK och KSS om båtbottenfärger. Peter Karlsson från SBU kommer och håller föredrag. Kallelse kommer under början på mars.

Vi har nu antagit nya miljöregler och det innebär att ni måste ta bort eller "valla in" dunkar, burkar, fat, batterier mm.

Miljögruppen ABK

MILJÖARBETE
Status på klubbens miljöarbete

Som alla vet så måste vi följa Sveriges miljölagar. Vi inte får förorena mark eller vatten! Det innebär att i Mälaren är det förbjudet att använda biocidfärg (giftfärg) som skydd mot beväxning på båtbottnen.

2 maj 2018 kom miljö- och hälsoskyddsinspektör Jonas Liljesvan till ABK och gjorde en miljöinspektion. Han upptäckte att vi har brister. Bristerna kunde delas in ”regler och rutiner” samt bottenfärg.
Jonas Liljesvan, som är miljö- och hälsoskyddsinspektör i Arboga och Kungsör, gjorde miljöinspektion hos ABK, KMBK och KSS. Alla tre klubbarna hade samma brister! I juni 2018 skapade vi en arbetsgrupp med deltagare från alla 3 klubbarna.

För att åtgärda ”regler och rutiner” skapade vi tre miljöregler: avfallshantering, kemikalier samt underhåll av båtar. Regelförslag som kommande årsmöte skall ta ställning till. De antagna reglerna kommer att finnas på vår hemsida tillsammans med våra uppdaterade stadgar och brygg och varvsregler.
Det som står i dessa regler är inte svårt att följa.

Största bristerna har vi i vår hanteringen av kemikalier. För att förhindra risk för att förorena marken skall alla kärl ha en ”invallning”. Burkar, dunkar måste stå i plastbackar eller något annat som fångar upp läckage.

Båtar i Mälaren inte får vara målade med biocidfärg och måste saneras. Hur detta skall gå till är just nu okänt. Många äldre båtar kan ha extremt giftiga färger (TBT) - farliga både för den som sanerar och omgivningen.
Vårt mål är att alla båtar som ligger vid klubbens bryggor eller som bottentvättas på vårt område skall vara sanerade inom några år.

Första delmålet är att under våren få fram vilka båtar som är aktuella för saneras men också bjuda in till en informationskväll.

Eftersom i stort sett alla berörda båtar ligger på klubbens område så är det enkelt att göra en mätning på båtarna med en så kallad XRF-mätning. Offererat pris för en mätning är ca 450 kr/båt. Klubben har skickat in en Lova ansökan om bidrag till denna kostnad.

Jonas Liljesvan har meddelat att han kommer att göra förnyade inspektioner under 2019 och 2020.

RABATT HOS SAMUELSSONS FÄRG!
Sponsringsavtal har träffats med ”Samuelssons Färg & Designhus”. Rabatter
gäller för Internationals båtfärger, extrapriser och dito på lim, verktyg och
förtunningar. Rabattlista finns anslaget i klubbstugan.

Namn måste anges för att
erhålla rabatt. Samuelssons färg har fått medlemslista.

Hemsidan gjord av Joakim Bodin, joakim@seawalker.se Upphovsrättslagen gäller!