Styrelsen

ARBOGA BÅTKLUBB
– Box 173, 732 23 Arboga
– Norra Ågatan 34, 732 31 Arboga
– Bankgiro: 184-0438
– E-post:
Ordförande:
E-post:
TOMAS NORDMAN – 070-567 65 78
Vice ordförande:
E-post:
PER FORSBERG – 076-116 38 11
Kassör:
E-post:
LENNART JOHANSSON – 076-051 18 53
Sekreterare:
E-post:
FREDRIK LUTHMAN – 072-148 81 17
Varvsansvarig:
E-post:
ANDERS BIRGERSSON – 070-152 22 44
Bryggansvarig:
E-post:
JOHAN ENGSTRÖM – 073-643 66 57
Fastighetsansvarig:
Miljöansvarig:
E-post:
BERNT ANDERSSON – 070-260 93 91
Suppleant 1:
E-post:
GÖRAN HAGSTRÖM – 070-314 58 10
Suppleant 2:
E-post:
DAG LÖFGREN – 070-227 34 04
Revisor:
BÖRJE ÖSTGREN – 070-611 66 20
TORBJÖRN HÖGSTEDT – 070-537 88 06
PETRA TÖRNUDD (suppleant) – 070-927 77 72
Valberedning:
EVA WINLÖF – 073-069 97 73
KENTH GUSTAVSSON – 073-080 30 90
GÖRAN GODULF – 073-227 26 46
Webmaster:
E-post:
Henry Edin – 070-887 77 57