Status på miljöarbetet

 

 

Miljörapport 2020-03-12

 

Båtbottenfärger:

Vi väntar på svar från Länsstyrelsen (LOVA-bidrag), för hjälp med saneringskostnader. Svar väntas mars-april. Innan dess får inga arbeten med sanering utföras på klubben område.

För att få tillgång till bidraget från Länsstyrelsen krävs kvitto på inköpt material samt tidrapport med foto på utfört arbete, ABK kan då lämna intyg på att din båt är sanerad.

Metoder att sanera och hur avfall ska hanteras är under utredning och kommer att redovisas i samband med svar från länsstyrelsen.

 

Miljörond:

Innan första sjösättning kommer miljögruppen att göra en kontroll med a.s.p. gällande miljöregler på ABK område.

 

 

Representant för ABK:s miljögrupp/Bernt Andersson