Protokoll Medlemsmötet den 5 december

25 december, 2023 at 20:32

Hej!
Här finns länken till senaste protokollet från medlemsmötet.
Du behöver logga in i BAS för åtkomst.

https://bas.batunionen.se/UserFiles/FileManagement/10001/3338d7e8eace4668b8468f1d78b12446.pdf