Stort tack till alla som deltog på arbetsdagen!

17 maj, 2022 at 21:26

Det var 16 medlemmar som deltog på arbetsdagen den 14 maj.

Verkligt stort tack, det är det här som bygger vår förening.
Styrelsen!