Bryggor

Arboga båtklubb har två bryggor, stadsbryggan och varvsbryggan, där klubbmedlemmar kan förtöja sina båtar på sommaren. På vintertid är det förbjudet att förtöja båtar vid bryggorna på grund av det kraftigt varierande vattenståndet och risk för skador på båtar och bryggor.

Stadsbryggan ligger uppströms E20-bron och har 24 båtplatser. Cirka hälften av platserna ägs av klubbmedlemmar.

Varvsbryggan ligger nedströms E20-bron och har 1 gästplats, 2 serviceplatser och 16 båtplatser.