Dagsläget

Idag har Arboga Båtklubb en båtmarina av yppersta klass.Här finns en travers som lyfter upp till 12 ton, dragfordon, uppställningsplatser med vatten och el samt inte minst ett klubbhus,
som flitigt används till klubbens olika aktiviteter

Regionalt är klubben ansluten till Mälardalens Båtförbund (MBF), som i sin tur är medlem i Svenska Båtunionen, (SBU).
Regelbundna träffar ihop med Mälarens övriga båtklubbar gör att man tillsammans kan värna för en god miljö och ett rikt och givande båtliv i Mälaren.

Den första tisdagen varje månad, förutom juni, juli och augusti, håller klubben styrelsemöte dit även klubbens övriga medlemmar är hjärtligt välkomna.

En gång varje månad, förutom ovannämnda månader, har ABK:s kvinnliga medlemmar sina träffar.

Klubbstugan används också till kursverksamheten inom klubben. I god tid före kursstart får medlemmarna information om planerade kurser och aktiviteter.