Bli medlem i ABK

Välkommen som medlem i Arboga Båtklubb.

Som medlem får Du tillgång till
– Sjösättning och upptagning av Din båt
– Bryggplats (i mån av ledig plats)
– Vinterplats på slipområdet
– Möjlighet att försäkra Din båt hos Svenska Sjö
– Prenumeration av tidningen BÅTLIV.
– En klubbvimpel när du beviljas medlemskap.

För information av medlems- och andra avgifter, titta under rubriken ”Medelemsinfo” – “Avgifter”, som finns här på hemsidan.

Har Du frågor, tag kontakt med någon i styrelsen. Telefonnummer finns under rubriken
”Styrelsen” – “Styrelsen + alla sektioner”.

Välkommen som medlem!

Länkar:
MEDLEMSANSÖKAN ABK