Styrelsen och alla sektioner

Styrelsen:
E-post:
.
Ordförande:
E-post:
TOMAS NORDMAN – 070-567 65 78
.
Vice ordförande:
E-post:
PER FORSBERG – 076-116 38 11
.
Kassör:
E-post:
LENNART JOHANSSON – 076-051 18 53
.
Sekreterare:
E-post:
NICLAS LARSSON – 070-431 25 49
.
Varvsansvarig:
E-post:
BERNT ANDERSSON – 070-260 93 91
.
Bryggansvarig:
E-post:
FRANK TELSCHOW – 070-032 69 67
.
Fastighetsansvarig:
E-post:
HENRY EDIN – 070-887 77 57
.
Miljöansvarig:
E-post:
BERNT ANDERSSON – 070-260 93 91
.
Suppleant 1:
E-post:
FREDRIK LUTHMAN – 072-148 81 17
.
Suppleant 2:
E-post:
Dag Lövgren –
.
Suppleant 3:
E-post:
MATTIAS NETTELBLADT – +0739991992
.
Revisor:
BÖRJE ÖSTGREN – 070-611 66 20
OVE NYBERG – 070-584 09 72
PETRA TÖRNUDD (suppleant) – 070-927 77 72
.
Webmaster:
E-post:
BO MOLANDER – 073-039 80 74
.
Ungdomsansvarig:
E-post:
DAVID LUNDGREN – 070-548 13 33
.
Valberedning:
EVA WINLÖF – 073-069 97 73
KENTH GUSTAVSSON – 073-080 30 90
GUNILLA ÖBERG HARTIN