Varvet

Arboga Båtklubbs varvsområde har:
-ca 80 vinteruppläggningsplatser
-en 12 tons bockkran
-mastkran
-högtryckstvätt
-rangerfordon
.
Båtarna sjö-och torrsätts i en ficka som är 4,75 m bred, 11 m lång och har ett vattendjup av 2,5 m vid normalvatten (2 m vid lågvatten).
Båtramp saknas. ABK hänvisar till kommunens ramp som finns uppström på södra sidan av ån (Storgatan 2).
.
 ABK sjö- och torrsätter endast medelmmars båtar.
Sjö- och torrsättning sker företrädesvis lördagar och meddelas via hemsidan. Informationen finns även att läsa på klubbstugans anslagstavla. .
Två serviceplatser finns vid kranen med el och vatten för bunkring samt för enklare service. Dessa platser får inte blockeras.
Vid sjö- och torrsättning skall alltid giltigt försäkringsbrev uppvisas. Vid alla lyft gäller alltid båtens försäkring i första hand. Båtägaren deltar alltid.