Historik

1926 beslöt båtägarna i Arboga vid en utfärd till Gravudden att bilda en båtklubb för att ta tillvara båtägarnas intressen. Man enades om namnet Arboga Motorbåtsklubb, ett namn som sedermera ändrades till Arboga Båtklubb eftersom även segelbåtar ingick i Arbogaflottan.

Vid starten hade klubben många problem att brottas med, bland annat det begränsade utrymme man fick disponera i hamnen. Vid denna tid var Arboga en livlig hamnstad med ständig trafik av fartyg, som lastades med malm, margarin, glasvaror, spannmål samt inte minst öl. Passagerarbåtarna, som trafikerade Stockholm, tog också en stor plats i anspråk.

Anrika Fjellmans Konditori på Nygatan fick man disponera som klubblokal, eftersom konditor Fjellman själv under många år var en av styrelsens medlemmar.

1958 flyttades båtuppläggningsplatsen från området där Nejmans Exportaffär har sin verksamhet till Stenlöpet.

1977 bildades Arboga Varv ekonomiska förening och nuvarande varvsområde strax öster om östra bron inköptes av kommunen.

1979 togs varvet i bruk.

1992 blev ”Eriks brygga” vid Norra Ågatan färdig, ett bygge som medlemmarna själv åstadkommit.

1994 fick vi äntligen, efter många års letande, en alldeles egen klubbholme. Vårt älskade Buska, som under sommaren 1994 – helt självklart – blev samlingsplats för klubbens medlemmar och gäster. Tyvärr höjdes arrendet så kraftigt att vi fick lämna ön 2004.