Miljörapport 2020-09-29

Miljörapport 2020-09-29

Miljö-rond
Miljö-ronden som genomfördes innan sjösättning i våras visade en stor förbättring mot förra
ronden. De båtägare som hade anmärkningar åtgärdade sina fel omgående.

Nästa rond efter sista torrsättning.

 

Båtbottenfärger
LOVA-bidraget beviljades 2020-09-01. Projekt har delfinansierats genom statsstöd till lokala
vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Regler för saneringen kommer att publiceras på hemsidan tillsammans med de dokument
som krävs, bl.a.
-arbetsrapport
-lista för bokning av verkstad och slipmaskin.

 

Viktigt
Ingen sanering får startas utan godkännande från Miljögruppen.
Sanering får endast utföras i eget båthus eller i verkstaden.
Båtar med för höga värden av tenn kommer att ha förtur när det gäller slipmaskiner och
verkstad.

 

Löpande information kommer på hemsidan.

 

Representant för ABK:s miljögrupp/Bernt Andersson